بورس ایران - تحلیل تکنیکال مقدماتی
بورس ایران - مدیریت سرمایه و ریسک
امیر عابدیان

مدیریت سرمایه و ریسک

امیر عابدیان
بورس ایران - بنیادی
امیر عابدیان

آموزش تحلیل بنیادی

امیر عابدیان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار آمریکا)
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار استرالیا)
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار کانادا)
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار فرانک سوئیس و چین)
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار یورو و پوند انگلیس)