بورس ایران - مدیریت سرمایه و ریسک
امیر عابدیان

مدیریت سرمایه و ریسک

امیر عابدیان
بورس ایران - تحلیل تکنیکال مقدماتی
بورس ایران - بنیادی
امیر عابدیان

آموزش تحلیل بنیادی

امیر عابدیان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار آمریکا)
97000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار استرالیا)
47000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار کانادا)
37000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار فرانک سوئیس و چین)
23000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار یورو و پوند انگلیس)
69000 تومان