بورس ایران - تحلیل تکنیکال مقدماتی
بورس ایران - مدیریت سرمایه و ریسک
امیر عابدیان

مدیریت سرمایه و ریسک

امیر عابدیان
بورس ایران - بنیادی
امیر عابدیان

بنیادی

امیر عابدیان
39000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار آمریکا)
امیر عابدیان

اخبار آمریکا

امیر عابدیان
97000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار استرالیا)
امیر عابدیان

اخبار استرالیا

امیر عابدیان
47000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار کانادا)
امیر عابدیان

اخبار کانادا

امیر عابدیان
37000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار فرانک سوئیس و چین)
23000 تومان
فاندامنتال بنیادی ارزها (اخبار یورو و پوند انگلیس)
69000 تومان