ارز یا پول فیات چیست؟
مطالب آموزشی | 3 ماه پیش

ارز یا پول فیات چیست؟

ارز فیات بدون پشتوانه فیزیکی خواهد بود و پشتوانه آن دولت صادر کننده ارز می باشد. ارز فیات را به شکل فیزیکی و یا دیجیتال می توان ذخیره و یا تبادل نمود.

بیشتر بخوانید